Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

The Body Mirror System

The Body Mirror System blev udviklet af Martin Brofman, som helbredte sig selv fra en livstruende cancer, som den etablerede lægevidenskab havde opgivet at helbrede. Det er en teknik, et sæt enkle og effektive redskaber som du kan bruge til at udforske sammenhængen mellem din krop, din bevidsthed og dit liv med det formål at genoprette balancen når enne viser sig at være forstyrret.Det er en syntese af vestlig psykologi og østerlandske filosofier, baseret på chakraerne.

Spænding i bevidstheden omkring specifikke dele af dit liv, skaber spænding i specifikke chakraer, og dermed spænding i specifikke kropsdele eller -funktioner. Spænding skaber stress - stress skaber symptomer.

The Body Mirror System giver dig mulighed for at kortlægge specifikke spændinger som skabte specifikke symptomer, og tilbyder redskaber til at frigøre symptomerne med. Der bliver ikke brugt nogen form for fysisk manipulation, blot en let berøring, som ikke strider imod personlige overbevisninger eller sensitiviteter. Der stilles ingen medicinsk diagnose, tilbydes ingen medicinsk rådgivning eller vejledning og der gives ingen medicinsk behandling. Disse er forbeholdt lægevidenskaben. Hverken den etablerede medicinske lægevidenskab eller et hvilket som helst healingsystem kan stille garantier eller resultater på forhånd; De kan blot gøre en optimal indsats for at skabe det bedst mulige miljø hvori healingen kan finde sted.I The Body Mirror System kan du identificere de elementer, som er essentiel for healingprocessen, så de kan skabe størst mulig succes.

Alle har potentialet til at bruge disse redskaber. Vi er alle healere, og healing er en spirituel service som vi kan tilbyde andre og os selv, som et udtryk for kærlighed. Der findes intet symptom, ingen sygdom, som ikke allerede, et eller andet sted er blevet healet. Hvis blot én har gjort det, kan vi alle gør det.

Alt kan heales.

Det er blot et spørgsmål om hvordan.

The Body Mirror System forklarer hvordan healingen kan finde sted. Konceptet er kompatibelt med enhver personlig filosofi.

Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

© 1997: Martin Brofman