Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

Chakraerne

 Klik på et Chakra for at se sammenhængen.

Krone Chakra

Pande Chakra

Hals Chakra

Hjerte Chakra

Solar Plexus Chakra

Orange Chakra

Rod Chakra

 

 

 

Chakraerne er energicentre, som repræsenterer en del af vores bevidsthed og vores krop.

Når kroppen,- og derfor også bevidstheden - ikke er i balance, bliver dette genspejlet i chakraerne. Hvert chakra kontrollerer specifikke kropsdele og kropsfunktioner. Samtidig repræsenterer chakraerne også specifikke dele af din bevidsthed. Spændinger i kroppen kan relateres til specifikke spændinger i bevidstheden. Kroppen kan ses som et kort, et atlas over bevidstheden.

Du kan for eksempel gøre følgende: Tænk på en situation i dit liv hvor du var stresset eller anspændt. Når du tænker på denne situation, og du giver dig selv lov at fole hvad du foler, kan du mærke hvilken del(e) af din krop som føles anspændt. Spændingen kan beskrives som modstand mod energistrømmen i dit energisystem. Hvis du har ydet modstand mod energistrømmen, kan du vælge at fjerne denne modstand, ved bevidst at afspænde denne del af din krop, hvor du har følt dig anspændt.

Imens du bliver mere og mere afspændt, kan du føle denne kropsdel slappe mere og mere af, du kan føle, at den åbner sig mere og mere for energistrømmen, indtil du igen oplever klarhed og velvære, og energien atter kan flyde frit.

Hvor du følte denne spænding er afhængig af, hvorfor du følte spændingen.

Følte du spænding ved toppen af dit hoved, så var det fordi du følte separation, adskillelse, når du havde brug for at fole dig forbundet med andre, eller du var forbundet med andre, men du havde brug for at være adskilt, eller der var et problem, omkring autoritet.

Hvis du følte det i din pande, så følte du, at du ikke blev set for den du er, men mere for den rolle du spiller i dit liv.

Følte du det i halsen, var du anspændt fordi der var noget, du skulle give udtryk for, men du gjorde det ikke.

Hvis du følte det ved hjertet, havde spændingen at gøre med opfattelser af kærlighed, med forhold/relationer i dit liv.

Hvis du følte det i dit solar plexus, havde det at gøre med opfattelser omkring kontrol, styrke og din frihed til at være dig selv.

Hvis du følte du modstand i din bughule, havde spændingen at gøre med opfattelser angående mad eller sex.

Hvis du følte modstanden i dit mellemkød, perinæum, stedet mellem anus og kønsorganeme, var det pga. spænding i din bevidsthed omkring sikkerhed, tillid, tryghed eller overlevelse. For de fleste mennesker er dette deres forhold til penge, hjem og arbejde.

Hvis ovennævnte præcist beskriver hvad du har oplevet, kan vi sige, at spændingen du følte i din bevidsthed, blev sanset i energicentrene, som repræsenterer din bevidsthed - dine chakraer.

Du har altid kunne fole dine chakraer. Du har bare ikke lært at undersøge dine oplevelser på denne måde. Chakraerne har været studeret i tusinder af år, ofte for deres esoteriske betydning, og de specielle

bevidsthedstilstande de repræsenterer, som ofte bliver betragtet som" ikke ordinære". Chakraerne har også en meget praktisk, hverdagsagtig betydning: De viser os, gennem vores krop, hvad vi har oplevet i vores bevidsthed.

Når spændingen i din bevidsthed (og derfor også i dine chakraer) star på i tilstrækkelig lang tid eller sker med en voldsom intensitet, bliver spændingen sendt videre via nerverne til en specifik kropsdel- eller kropsfunktion, og et symptom kan opstå. Hvis du beskriver et symptom som noget, du selv har skabt, så genspejler symptomet noget, du har gjort ved dig selv.

Et fysisk symptom opstår kun, når spændingen i bevidstheden når en vis intensitet. Symptomer kan derfor "læses", og de kan fortælle, hvilken del af bevidstheden, der har været anspændt og som skal ændres for at vende tilbage til helhed. Det er vigtigt at huske at chakraerne kun er dele af din bevidsthed, og at det er dig, som bestemmer de tilstande, dine chakraer befinder sig i.

Chakra referencekortet som bruges på kurserne kan du hente i PDF udgave ved at klikke her, hvorefter du kan gemme/printe den.

Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

© 1997: Martin Brofman