Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

Vil du forbedre dit syn?

Hvorfor kaldes øjnene „vinduerne til sjælen“? Hvorfor taler vi om „måden at se verden“ på? Hvorfor siger vi: „Det kan jeg godt se“ for at fortælle at vi har forstået? Hvad er det, vi forstår? Hvad er forholdet mellem vores måde at se på, og vores måde at være på?

Synet er ikke blot en fysisk proces, der kun handler om at se skarpt.
Synet har indflydelse på, og påvirkes af vores følelsesmæssige og mentale tilstand.
Vores måde at være på hænger direkte sammen med vores måde at se på.Når vi oplever stress, afspejler det sig bl.a. i bestemte muskler i vores krop. Hvor vi føler spændingen hænger sammen med hvorfor vi føler den. (En forkert arbejdsstilling afspejles f. eks. som spændinger i ryggen)

Når det gælder synet, bruger vi musklerne der omgiver øjet både til at bevæge øjet, og til at fokusere med. Musklerne får øjet til at blive længere eller kortere, alt efter hvad vi ser på, og hvad vi tænker og føler. Musklerne er altså involveret i selve synsprocessen.

Når vi igennem længere tid, eller med en vis intensitet oplever stress i forhold til vores omgivelser, kan det ske at øjenmusklerne „fastfryses“ og „låser“ øjeæblet fast i en unaturlig form, der er ude af fokus.Eftersom spænding i øjenmusklerne svarer til spænding i vores bevidsthed, fastholder spændingen os i en bestemt bevidsthedstilstand.

Ved at frigøre spændingen fra vores bevidsthed, frigøres den også fra vores øjenmuskler.

Synsworkshoppen fokuserer på mentale teknikker der frigører spændinger fra bevidstheden, så øjeæblet kan vende tilbage til sin naturlige form og klart syn genopstår. For mange mennesker er vejen til klart syn en indre rejse, en erkendelse af sit Selv, og at se sig selv klart. Det er en proces, af længere eller kortere varighed, alt afhængig af sensitiviteten omkring at give slip på synsproblemet. Langsynethed er, når det som er længere væk, ses klarer end det som er tæt på.Personen ser ofte andre som værende vigtigere end sig selv, og ser ikke inde i sig selv. Nærsynethed er, når det som er tættere på, ses klarer end det som er langt væk. Personen gemmer sig ofte inde i sig selv, og personen har ofte et perceptionelt filter af angst, mistillid, eller føler sig truet.

Mange mennesker får en anden oplevelse af farver, som var et gråt slør blevet fjernet. Ting kan ses klarere end personer.

Nogle gange opleves det, at en person ses klarere end andre, selvom de befinder sig på samme afstand. I givet fald er det indlysende, at klart syn ikke har noget med afstand at gøre.

Mange har delvis eller totalt forbedret deres syn efter at have deltaget på denne workshop.I løbet af en enkel weekend opdager du de fysiske, emotionelle, psykologiske og metafysiske aspekter af dit syn, og klarlægger forholdet mellem din måde at være på, og din måde at se på.Du vil se de forskellige faktorer, som har været i vejen for at se klart, og du vender tilbage til en måde at være på, som fungerer bedre for dig.

Følgende teknikker bliver anvendt med det formål at acceptere den bevidsthedstilstand hvor du ser bedre, uden brug af briller eller kontaktlinser:

Bekræftelser
Visualisering
Gensidige Healinger
Positiv programmering
Hatha Yoga øjenøvelser
Dybdeafspænding på Alphaniveau
Ændring af selvbegrænsende ideer

Hvem henvender kurset sig til?

Synskurset henvender sig til alle med nedsat syn, dvs. nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl, samt organiske synsproblemer.Genvindelse af normalt syn indebærer tilbagevenden til en naturlig tilstand af sundhed, klarhed, harmoni og balance.

Det er vigtigt at du ikke bærer briller eller kontaktlinser på selve kurset.

Du kan hente en brochure her.

Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

© 1997: Martin Brofman