Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

Healing

"Healing" betyder "at gøre hel" igen. Mange mennesker har, når de ikke er i balance, en opfattelse af, at de "mangler noget", og henvender sig til en person som kan give dem det, de mangler. "Healing" kan også defineres som, at du allerede er hel, men at du endnu ikke har accepteret denne bevidsthedstilstand.Dvs. at du ikke behøver at henvende dig til en person, som er speciel på den ene eller anden måde, men at du selv kan vende tilbage til en tilstand af harmoni og balance, ved at lytte til den dybeste del du kan opleve dig selv fra; Din bevidsthed.

Ethvert symptom betyder, at du ikke har lyttet til en meget dyb del, af hvem du er, at du ikke har levet dit liv fra denne dybe del af dig. Det er, som om du ikke har været "dig selv". Spørgsmålet er: hvis du er villig til at holde op med at være hvem du ikke er, hvem vil du så være ? Det er ikke et spørgsmål om at blive en anden. Du bliver mere dig selv.

En healing er en personlig forandrings- og vækstproces. Når du giver slip på den væremåde, som førte et specifikt symptom med sig, vender du tilbage til en måde at være på, som fungerer bedre for dig, og som fører til harmoni, velvære og optimal funktion. Ubalancen eller symptomet vil ikke længere trives i din nye virkelighed; Det vil ikke længere have en eksistensberettigelse og derfor give slip fra din fysiske krop.Dit indre Væsen træder tydeligere og tydeligere frem og du opdager mere og mere hvem du virkelig er, og hvad der virkelig er sandt for dig. Du lever mere og mere i overensstemmelse med dine egne indre sande værdier.

Via denne enkle og blide healingmetode kan du vende tilbage til en naturlig tilstand af balance og velvære, på alle områderaf dit liv, dvs. fysisk, følelsesmæssigt, mentalt eller åndeligt. Metafysisk healing er altid blevet betragtet som noget ekstraordinært,noget som ikke lå indenfor almindelige menneskers potentiale. Du behøver ikke at være "født" med visse "ekstraordinære" evner.Ej heller behøver du at have "nedarvet" ekstraordinære talenter fra en "afdød tipoldefar" som var ganske specielt på den ene  eller den anden måde.

Det kræver ingen exceptionelle evner, blot ønsket og villigheden til at opleve disse tilstande.Healing kan læres på en enkel weekend, det er en enkel teknik, som er enkelt at tilpasse af enhver som er interesseret.

Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

© 1997: Martin Brofman