Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

Krone Chakra

Sanskrit navn: Sahasrara.

Placering: Toppen af hovedet.

Farve: Violet

Kropsdele: Dette chakra bliver associeret med toppen af hovedet, hjernen og hele nervesystemet.

Endokrin Kirtel: Pinealkirtlen.

Sans: Indlevelse, empati, enhed, at opleve en andens oplevelse, som var de ens egne, som at være "inde i" den anden.

Bevidsthed: Kronchakraet repræsenterer den del af din bevidsthed som har at gøre med perceptioner af enhed eller adskillelse. Kronchakraet viser vores forhold til Vor Fader i Himlen, vores forhold til vores biologiske far, som bliver modellen for vores forhold til autoritet og Gud. Det er sjælens lag.Hvis nogen oplever en separation fra sin far, lukker han kronchakraet, og oplever isolation og ensomhed, som var personen i en skal, hvorfra det er svært at føle kontakt med omverdenen. Tankeprocesser har en tendens til at berigtige denne ensomhed.Fra dette chakra kan man se ens Selv som den eneste bevidsthed som skaber alt og som forbinder alle, som en drømmer der drømmer en drøm, og realiserer sig,  at alt hvad der opleves, blot er en forlængelse af ens egen bevidsthed.

Element: Indre Lys,  et eneste punkt af bevidsthed, som opleves når man er i den dybeste del af sit Væsen. Metafysisk set bliver dette betragtet som det mest subtile element som universet er skabt af.

Kaldes også Hvidt Lys.

Start - Healing - Body Mirror System - Chakraerne - Energicirklen - Healingkurser - Synsforbedring - Priser - Kalender - Instruktører  - Artikler - Brochurer - Bøger/Cd's/Plakater - Succeshistorier - Kontakt - Links - Individuelle Healings

© 1997: Martin Brofman